منشی گری

مهارت آموزی

ثبت و تنظیم برنامه های کاری مدیر توسط مسئول دفتر

ثبت و تنظیم برنامه های کاری مدیر توسط مسئول دفتر به پیش بینی عملیات و اجرای آن در زمان مشخص…

بیشتر بخوانید »
مدیریت سازمانی

موقعیت و اهمیت منشی در سازمان

موقعیت و اهمیت منشی در سازمان منشی به منزله کمک بزرگ و غیرقابل انکاری برای کارفرما در تسهیل کارهای اداری…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا