نمونه نامهآموزشآموزش نامه نگاریمهارت آموزیمهارت های نوشتاری اداری

نحوه‌ی جمله بندی نامه درخواست وام

چگونه برای متن یک نامه درخواست وام جمله بندی کنیم؟

نحوه‌ی جمله بندی نامه درخواست وام

نحوه‌ی جمله‌ بندی نامه درخواست وام بسیار حیاتی است زیرا نمایانگر اطلاع‌رسانی درخواست به بانک یا مؤسسه مالی می‌باشد.
این نامه باید به وضوح، با منطق و با رعایت اصول و قوائد نگارشی بیان شود.

در ادامه برای هر جمله ی آن چندین جمله با مضمون یکسان ولی جمله بندی متفاوت می آوریم.
به متن نامه درخواست وام در زیر توجه کنید.

جمله بندی نامه درخواست وام
جمله بندی نامه درخواست وام

نمونه‌ای از جمله بندی نامه درخواست وام

به نام خدا

جناب آقای/سرکار خانم …..
رییس/مدیر/سرپرست محترم …..

با سلام و احترام

بدین وسیله اینجانب محمد رضایی به شماره پرسنلی 2459 بنا به دلیل مشکلات مالی متقاضی دریافت وام قرض الحسنه به مبلغ 150 میلیون تومان هستم. بنابراین تقاضای کتبی خود را به حضور تقدیم می دارم.

تسریع در واگذاری وام موجب کمال امتنان است.

پیشاپیش از آن مقام محترم که بذل محبتی می فرمایند کمال سپاسگزاری دارم.

بررسی جمله بندی نامه درخواست وام

به این جمله بندی نامه درخواست وام توجه کنید:

بدین وسیله اینجانب محمد رضایی به شماره پرسنلی 2459 بنا به دلیل مشکلات مالی، متقاضی دریافت وام قرض الحسنه به مبلغ 150 میلیون تومان هستم.

حالا همان مضمون با شکلی متفاوت از جمله بندی نامه درخواست وام:

 1. بدین وسیله، اینجانب محمد رضایی با شماره کارمندی 2459، به علت داشتن مشکلات مالی، درخواست وام قرض الحسنه‌ای به ارزش 150 میلیون تومان را مطرح می‌کنم.
 2. به اطلاع می‌رساند، اینجانب محمد رضایی، با کد پرسنلی 2459، از بابت چالش‌های مالی، خواهان استفاده از وام قرض الحسنه‌ای به میزان 150 میلیون تومان هستم.
 3. اینجانب محمد رضایی، با شماره پرسنلی 2459، به دلیل روبرو شدن با مسائل مالی، تمایل به دریافت یک وام قرض الحسنه به مقدار 150 میلیون تومان دارم.
 4. اینجانب محمد رضایی، دارای شماره کارمندی 2459، که به علت وجود مشکلات مالی، درخواست پرداخت وام قرض الحسنه‌ای به مبلغ 150 میلیون تومان را دارم.
 5. اینجانب محمد رضایی، با شناسه پرسنلی 2459، به خاطر مواجهه با موانع مالی، متقاضی دریافت وام قرض الحسنه‌ای به ارزش 150 میلیون تومان هستم.
 6. اینجانب محمد رضایی، با شماره پرسنلی 2459، بدین منظور که با مشکلات مالی روبه‌رو هستم، خواهان دریافت وام قرض الحسنه به میزان 150 میلیون تومان هستم.
 7. اینجانب محمد رضایی، با شماره پرسنلی 2459، از آنجا که با سختی‌های مالی مواجه شده‌ام، درخواست یک وام قرض الحسنه به ارزش 150 میلیون تومان را دارم.
 8. این نامه به منظور اعلام درخواست اینجانب محمد رضایی، با شماره پرسنلی 2459، برای یک وام قرض الحسنه 150 میلیون تومانی به دلیل مواجهه با مشکلات مالی، نوشته شده است.
 9. اینجانب محمد رضایی، با شماره کارمندی 2459، در پی مشکلات مالی، مایل به دریافت وام قرض الحسنه به مبلغ 150 میلیون تومان هستم.
 10. اینجانب محمد رضایی، با کد پرسنلی 2459، به دلیل مواجهه با مسائل مالی، درخواست کننده وام قرض الحسنه‌ای به ارزش 150 میلیون تومان هستم.
 11. اینجانب محمد رضایی، با شماره پرسنلی 2459، به خاطر مواجهه با چالش‌های مالی، خواستار دریافت وام قرض الحسنه به مبلغ 150 میلیون تومان هستم.
 12. به استحضار می‌رسانم که اینجانب محمد رضایی، با شماره کارمندی 2459، از بابت مواجهه با دشواری‌های مالی، درخواست وام قرض الحسنه‌ای به مبلغ 150 میلیون تومان را ارائه می‌دهم.
 13. اینجانب، محمد رضایی، با شماره پرسنلی 2459، بر اثر رویارویی با مشکلات مالی، تمایل به استفاده از وام قرض الحسنه به ارزش 150 میلیون تومان دارم.
 14. اینجانب محمد رضایی، با شماره کارمندی 2459، از آنجایی که با مسائل مالی دست به گریبان هستم، درخواست یک وام قرض الحسنه به مبلغ 150 میلیون تومان را مطرح می‌کنم.
 15. اینجانب محمد رضایی، با شماره پرسنلی 2459، بدین مناسبت که با مشکلات مالی مواجه هستم، درخواست پرداخت وام قرض الحسنه‌ای به مقدار 150 میلیون تومان را دارم.
 16. اینجانب محمد رضایی، با شماره کارمندی 2459، برای رویارویی با مسائل مالی، تقاضای وام قرض الحسنه به میزان 150 میلیون تومان را ارائه می‌دهم.

برای کسب این مهارت بسیار مهم و ارزشمند همین حالا اقدام کنید.

شاید قرار است به زودی یک نامه ی بسیار مهم بنویسید …

بررسی جمله دوم از جمله بندی نامه درخواست وام

حال به این جمله از نمونه نامه درخواست وام توجه کنید:

بنابراین تقاضای کتبی خود را به حضور تقدیم می دارم.

حالا مضمونی یکسان با ساختاری مفاوت از جمله بندی نامه درخواست وام:

 1. لذا، این درخواست کتبی را جهت بررسی به عرض می‌رسانم.
 2. در نتیجه، نامه درخواست خود را برای توجه شما ارسال می‌کنم.
 3. بدین ترتیب، متن درخواستی خود را برای اعمال نظر ارائه می‌دهم.
 4. پس از آن، این درخواست رسمی را به دست شما می‌سپارم.
 5. به همین دلیل، خواسته‌ی کتبی خود را برای ارزیابی مقابل شما قرار می‌دهم.
 6. بنابراین، اسناد درخواست خود را برای توجه و بررسی شما تقدیم می‌کنم.
 7. در پی این امر، نامه‌ی درخواست خود را برای استعلام به شما ارائه می‌دهم.
 8. لذا، این درخواست مکتوب را جهت اقدام به حضورتان عرضه می‌دارم.
 9. به همین منظور، خواسته‌ی کتبی خویش را نزد شما تقدیم می‌کنم.
 10. بدین منوال، نامه‌ی تقاضای خود را برای بررسی به شما می‌فرستم.
 11. در این راستا، اظهارنامه‌ی درخواستی خود را پیشکش می‌دارم.
 12. به همین خاطر، نامه‌ی درخواستی‌ام را جهت ملاحظه به شما ارائه می‌دهم.
 13. در پی آن، نامه‌ی مربوط به درخواست خود را برای تأمل برای شما ارسال می کنم.
 14. به همین مناسبت، درخواست کتبی‌ام را برای تصمیم‌گیری به شما عرضه می‌دارم.
 15. بدین سبب، این نامه‌ی تقاضای خود را برای ارزیابی به شما می‌فرستم.
 16. در نتیجه، خواسته‌ی مکتوب خود را جهت بررسی در اختیار شما قرار می‌دهم.
 17. بنابراین، نامه‌ی تقاضای خود را برای اعمال نظر شما ارائه می‌دهم.

بررسی جمله سوم از جمله بندی نامه درخواست وام

به جمله بندی و مضمون این متن از نمونه نامه درخواست وام دقت کنید:

تسریع در واگذاری وام موجب کمال امتنان است.

حالا همان مضمون با ساختاری متفاوت:

 1. سرعت بخشیدن به فرآیند اعطای وام، نهایت قدردانی را به همراه خواهد داشت.
 2. تسریع در ارائه وام، شدیداً مورد تشکر و قدردانی است.
 3. اگر در اعطای وام تسریع شود، بی‌نهایت سپاسگزار خواهم بود.
 4. سریع‌تر کردن روند وام‌دهی، مایه بزرگی از سپاس و قدردانی است.
 5. اگر روند واگذاری وام با سرعت بیشتری انجام شود، بسیار قدردانی خواهم کرد.
 6. تسریع در فرایند تخصیص وام، بی‌پایان مورد سپاس واقع می‌شود.
 7. تسریع در عملیات وام‌دهی، سبب بالاترین سطح از امتنان من می‌شود.
 8. سرعت بخشیدن به فرآیند پرداخت وام، از سوی من به کرات سپاسگزاری خواهد شد.
 9. پیشبرد سریع‌تر فرآیند وام‌دهی، سبب کمال قدردانی من است.
 10. اگر تخصیص وام با سرعت انجام گیرد، عمیقاً قدردان خواهم بود.
 11. سرعت عمل در پرداخت وام، مایه دلگرمی و سپاسگزاری بنده خواهد بود.
 12. تسریع در روند وام‌دهی، بی‌اندازه از جانب من مورد قدردانی قرار می‌گیرد.
جمله بندی نامه درخواست وام
جمله بندی نامه درخواست وام

بررسی جمله چهارم از جمله بندی نامه درخواست وام

به متن تشکر و قدردانی از این نمونه نامه توجه کنید:

پیشاپیش از آن مقام محترم که بذل محبتی می فرمایند کمال سپاسگزاری دارم.

اکنون جمله بندی متفاوت با موضوع یکسان:

 1. . قبل از هر چیز، نهایت قدردانی خود را از آن شخصیت ارجمند که لطفی ارزانی دارند، ابراز می‌دارم.
 2. از حضور آن بزرگوار که کرمی نثار می‌کنند، پیشاپیش سپاسگزاری خود را تقدیم می‌دارم.
 3. به آن مقام والا که محبتی اعطا می‌فرمایند، از این لحظه کمال تشکر را دارم.
 4. بیش از پیش، تشکر خالصانه خود را به آن بزرگواری که توجهی می‌بخشند، اعلام می‌کنم.
 5. از اکنون، قدردانی عمیق خود را به آن افتخارآمیز که مهربانی می‌کنند، بیان می‌کنم.
 6. پیشاپیش، احترام و سپاس خود را نثار آن عزیزی می‌کنم که از محبت دریغ نمی‌ورزند.
 7. به آن مقام عالی که بخششی از خود ارزانی دارند، از هم اکنون ابراز امتنان می‌کنم.
 8. قبلاً، از آن فرد نیکوکار که لطفی به من می‌نمایند، سپاسگزاری خود را ابراز می‌دارم.
 9. به آن شخصیت ستودنی که مرحمتی اعمال می‌فرمایند، از پیش دست به سینه امتنان می‌گذارم.
 10. از آن بزرگمرد که نیکی را به من ارزانی می‌دارند، پیشاپیش سپاس خود را عرض می‌کنم.
 11. به آن فرد ارجمند که بذل گرانبهایی می‌فرمایند، پیش از هر اقدامی قدرشناسی می‌کنم.
 12. پیش از انجام هر کاری، از آن شخصیت بلندپایه که محبتی نثار می‌کنند، اظهار دل‌شادی می‌کنم. (1)

در این مقاله 2 نمونه نامه درخواست وام برای کاربران گروه آموزشی ایفردوسی قرار گرفته است.

نتیجه گیری

این مقاله در مورد نحوه‌ی جمله‌ بندی نامه درخواست وام است.
جمله‌بندی صحیح در این نامه‌ها بسیار حیاتی است زیرا نمایانگر اطلاع‌رسانی درخواست به بانک یا مؤسسه مالی می‌باشد.

نکاتی همچون وضوح، منطق و رعایت اصول و قواعد نگارشی در نامه‌های درخواست وام بسیار اهمیت دارند.
این مقاله برای روشن‌تر شدن این نکات، برای هر جمله از یک نامه‌ی درخواست وام، چند نمونه با جمله‌بندی متفاوت ارائه می‌دهد.

این نمونه‌ها با تغییر در ساختار جملات، به خواننده کمک می‌کنند تا نکات اساسی نحوه نگارش یک نامه درخواست وام را درک کند و آن را به‌صورت صحیح ایجاد کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا