آموزش نامه نگاریآموزشمهارت آموزی

فارسی نویسی نامه اداری

فارسی نویسی نامه اداری

یکی از مسایل پیش رو در نگارش مکاتبات اداری استفاده از واژگان غیرفارسی است. این مساله تا جایی است که حتی واژگانی که جایگزین فارسی پسندیده ای دارند به بهانه ی رسمیت بیشتر کنار گذاشته نمی شوند. در پایین سه نمونه متن با ویرایش فارسی آنها آورده ایم. قضاوت با شما که آیا فارسی نویسی باعث کاهش رسمیت و زیبایی متن می شود یا خیر؟

متن نمونه نامه

ویرایش (فارسی)

احتراماً، به ضمیمه درخواست صدور جواز تأسیس / تمدید / اصلاحیه / طرح… آقای / خانم… شرکت… منضم به پرونده ی تنظیمی جهت بررسی و هرگونه اقدام ایفاد می گردد. مستدعی است دستور فرمایید از نتیجه ی اقدامات، این مدیریت را مطلع نمایند. با احترام، به یوست درخواست صدور جواز تأسیس / تمدید/ اصلاحیه / طرح… آقای / خانم… شرکت… همراه پرونده ی تنظیمی برای بررسی و هر گونه اقدام بازگردانده می شود. خواهشمند است دستور فرمایید نتیجه به آگاهی این مدیریت برسد.
احتراماً، بدین وسیله آقای / خانم / شرکت… دارنده ی مجوز تأسیس طرح… قابل اجرا در روستای… از توابع بخش… شهرستان… جهت اخذ استعلام برآورد هزینه ی حق انشعاب برق مورد نیاز طرح خود به میزان… کیلووات معرفی می گردد. مستدعی است دستور فرمایید اقدامات لازم را در اینخصوص معمول و از نتیجه این، مدیریت را مطلع نمایند. با احترام آقای / خانم / شرکت… دارنده ی مجوز تأسیس طرح… قابل اجرا در روستای… از توابع… بخش… شهرستان… برای گرفتن استعلام برآورد هزینه ی حق انشعاب برق مورد نیاز طرح خود به میزان… کیلووات معرفی می شود. خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم را انجام دهید و این مدیریت را از نتیجه آگاه کنید.
احتراماً، پیرو دعوتنامه ی شماره ی… مورخ… مقتضی است با در دست داشتن مدارک خواسته شده ی ذیل جهت بررس آخرین وضعیت پرونده و پیشرفت فیزیکی طرح تا تاریخ… به این مدیریت مراجعه نمایید. بدیهی است عدم مراجعه به موقع، موجب اخذ تصمیمات لازم در خصوص پرونده برابر مقررات خواهد شد و حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهید داشت. با احترام، پیرو دعوتنامه شماره ی… به تاریخ… لازم است با در دست داشتن مدارک خواسته شده ی زیر برای بررسی آخرین وضعیت پرونده و پیشرفت فیزیکی طرح تا تاریخ… به این مدیریت مراجعه نمایید. بدیهی است مراجعه نکردن به موقع، موجب گرفتن تصمیم لازم در مورد پرونده برابر مقررات خواهد شد و حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهید داشت.

نقل قول از کتاب فرهنگواره ی نامه نگاری/ دکتر حسن ذوالفقاری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا