آموزشمدیریت سازمانی

انواع آگهی و نمونه های آن

آگهی های ثبتی، آگهی حصر و وراثت، آگهی فروش ملک، آگهی مزایده و آگهی مناقصه

انواع آگهی و نمونه های آن

در اینجا با آگهی های ثبتی، آگهی حصر و وراثت، آگهی فروش ملک، آگهی مزایده و آگهی مناقصه آشنا خواهیم شد.

برای آشنایی با مفهوم آگهی و آگهی های خصوصی، آگهی های عمومی، آگهی های قضایی و آگهی های اداری، مقاله ی مفهوم آگهی و انواع اصلی آن را مطالعه نمایید.

آگهی ثبتی

شامل تمام آگهی هایی است که باید از سوی اداره ی ثبت اسناد و با خرج متقاضی در روزنامه ی رسمی کشور آگهی شود.

نمونه ی آگهی ثبتی

به موجب صورتجلسه ی مجمع عمومی عادی سالیانه ی کارخانه ی ….. به تاریخ ….. حساب سود و زیان و ترازنامه ی شرکت منتهی به تاریخ ….. بررسی و تصویب شد و هیئت مدیره از طرف سهام داران گروه الف آقایان ….. و ….. و از طرف سهام داران گروه ب آقایان ….. و ….. و از طرف گروه ج آقای ….. را به عنوان بازرس اصلی و آقای ….. را به عنوان حسابرس قانون مالی و مالیاتی برای سال ….. انتخاب و روزنامه ی اطلاعات را برای درج آگهی های شرکت تعیین کرد.

رئیس ثبت شهرستان


آگهی حصر و وراثت

برای انحصار وراثت و تقسیم ارث میان وارثان متوفّی انجام می گیرد. وارثان یا وکیل آنان درخواستی را تنظیم و به دادگاه تسلیم می کنند و این آگهی از طریق دادگاه یکبار در یکی از روزنامه های پرشمارگان درج می شود:

نمونه آگهی حصر و وراثت

شماره ی 14/8/72 7452
بانو زهرا عبدی شناسنامه ی 1348 تبریز مقیم تهران. دادخواستی به خواسته ی گواهی حصر و وراثت به دادگاه بخش دو تهران تقدیم و توضیح داده که اصغر عبداللهی به شماره ی شناسنامه ی 232 تهران در تاریخ 6/10/68 در ورامین فوت کرده. ورثه ی هنگام فوت آن مرحوم عبارت اند از متقاضی و یک پسر به نام عباس به شناسنامه ی 1248 تهران و یک دختر به نام مریم به شناسنامه ی 148 تهران که شهرت همگی عبداللهی است و غیر از نامبردگان و ورثه ی دیگری نداشته و ندارد. پرونده در دادگاه به کلاسه ی 348 ثبت و مراتب سه بار متوالی ماهی یک مرتبه در روزنامه ی رسمی کشور و یا روزنامه ی محلّی درج می گردد تا چنانچه هر کس اعتراضی و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد خود دارد ظرف مدت سه ماه از تاریخ نشر اولین آگهی به دادگاه تقدیم دارد والا پس از سرآمدن مأت مذکو ه اعتراض یا وصیت نامه ای غیر از سرّی و رسمی ابراز شود از درجه ی اعتبار ساقط و بی اثر خواهد بود.

رئیس دادگاه بخش دو تهران


آگهی خصوصی

نوعی آگهی که پیام گذار شخص حقیقی است و آگهی جنبه ی شخصی دارد. سود و هزینه ی آن نیز به خود وی باز می گردد. تمامی آگهی های کوتاه در بخش نیازمندی های روزنامه مثل آگهی فروش لوازم منزل، آگهی مجلس ترحیم، آگهی فوت، گم شدن پول، خودرو، شخص و …، فروش منزل، اجاره ی منزل، نمونه های آگهی شخصی، آگهی فروش ملک و اتومبیل از این دست هستند.

نمونه ی آگهی فروش ملک

باغی مشجر به ابعاد 1800 مترمربع با چاه آب نمیه عمیق دارای بنایی به ابعاد 240 متر در سه طبقه با استخر و سونا و جکوزی و تمامی امکانات رفاهی و دیوار سنگ به طول 600 متر در منطقه ی لواسان بزرگ به فروش می رسد.
تلفن تماس …..

ممکن است برخی آگهی های خصوصی نفع شخصی نداشته باشد و تنها برای اطلاع رسانی باشد:

در تاریخ ….. مبلغی پول در حوالی خیابان ….. پیدا شده است. از صاحب آن خواهشمند است با ارائه ی نشانی و مبلغ آن با تلفن …… تماس بگیرند.


آگهی عمومی

آگهی عمومی را اشخاص یا سازمان های حقوقی منتشر می کنند و هدف آن اجرای قوانین و مقررات کشوری یا سازمانی است که باید به گونه ی شایسته به آگاهی مردم برسد. قانون در بسیاری از موارد افراد را موظف می کند از طریق مطبوعات پیام های خود را به آگاهی عموم برسانند. آگهی ها ی مزایده، مناقصه، استخدام، حصر و وراثت، تأسیس شرکت، دعوت مجمع عمومی از این دست هستند. (برای هریک از این آگهی ها به مدخل های آن، مراجعه کنید.)

آگهی مزایده

در مقابل مناقصه، آگهی به فروش گذاشتن چیزی است. در این آگهی هر یک از خریداران که قیمت بیشتر پیشنهاد کنند، آن چیز به وی فروخته می شود. فروش کالاهای مازاد یا فرسوده در اداره ها از این طریق و طی اطلاعیه ی رسمی باید انجام گیرد. شرایط فروش، مبلغ پیش پراخت، زمان و مکان در آگهی به روشنی ذکر می گردد.

نمونه ی آگهی مزایده

قابل توجه خریداران خودرو
سازمان ….. در نظر دارد کلیه ی خودروهای اضافه ی خود را از طریق مزایده های عمومی به فروش برساند. داوطلبان شرکت در مزایده می توانند با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ ….. ریال به نام سازمان به حساب جاری ….. نزد بانک ….. شعبه ی ….. واریز و حداکثر تا پایان وقت اداری ….. جهتتحویل فیش و دریافت اسناد مزایده به امور بازرگانی واقع در ….. مراجعه کنند.
سازمان …..

آگهی مناقصه

مناقصه به معنی کم کردن و در عرف اداری یعنی چیزی را به کمترین قیمت خریدن. این نوع آگهی برای خریدهای دولتی یا واگذار طرح ها و انجام برخی خدمات به شرکت های خصوصی با کمترین بهاست. این آگهی یک نوبت در روزنامه ی رسمی و طی چند نوبت در روزنامه های پرشمار یا هر رسانه ی دیگر به چاپ می رسد.

نمونه ی آگهی مناقصه

اجاره ی خودرو
شرکت سهامی ….. در نظر دارد برای انجام سرویس رفت و برگشت کارمندان و انجام امور جاری خود در سطح شهر ….. در سال ….. از طریق مناقصه ی عمومی تعداد ….. دستگاه سواری (پراید-پژو آردی) و ده دستگاه مینی بوس مدل ….. به بالا اجاره کند. از کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود برای دریافت اسناد مناقصه به مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی به اداره ی خدمات شرکت واقع در ….. مراجعه نمایند.
شرکت …..

نقل قول از کتاب فرهنگواره ی نامه نگاری/ دکتر حسن ذوالفقاری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا