آموزشمدیریت سازمانی

انواع آگهی و نمونه های آن (5 نمونه آگهی)

آگهی های ثبتی، حصر و وراثت، فروش ملک، مزایده و مناقصه

انواع آگهی و نمونه های آن (5 نمونه آگهی)

در اینجا با انواع آگهی همچون: آگهی های ثبتی، آگهی حصر و وراثت، آگهی فروش ملک، آگهی مزایده و آگهی مناقصه آشنا خواهیم شد.

برای آشنایی با مفهوم آگهی و آگهی های خصوصی، آگهی های عمومی، آگهی های قضایی و آگهی های اداری، مقاله ی مفهوم آگهی و انواع اصلی آن را مطالعه نمایید.

انواع آگهی و نمونه های آن
انواع آگهی و نمونه های آن

آگهی ثبتی از انواع آگهی

شامل تمام آگهی هایی است که باید از سوی اداره ی ثبت اسناد و با خرج متقاضی در روزنامه ی رسمی کشور آگهی شود.

این نوع آگهی با موافقت اداره ثبت، به صورت رسمی در روزنامه رسمی کشور منتشر می‌شود.

این فرآیند معمولاً به منظور اطلاع‌رسانی رسمی در خصوص مواردی از جمله تغییرات در املاک، انتقال حقوق مالکیت، اعلام آثار میراث فرهنگی، و دیگر اطلاعات قانونی انجام می‌شود.

آگهی ثبتی به عنوان یک ابزار رسمی برای اطلاع‌رسانی و اعلام تغییرات در اسناد حقوقی و امور ملکی به کار می‌رود.
این نوع آگهی به صورت جدی و معتبر توسط متقاضیان و ارائه‌دهندگان اطلاعات حقوقی مورد توجه قرار می‌گیرد.

فرآیند ثبت این گونه آگهی‌ها شامل تعیین اطلاعات دقیق و معتبر، تصدیق اسناد، و در نهایت انتشار در روزنامه رسمی است.
با این کار، اداره ثبت اسناد تضمین می‌کند که اطلاعات مورد ثبت به نحو صحیح و از نظر قانونی رعایت شده و به دست عموم رسانده شود.

نمونه ی آگهی ثبتی

به موجب صورتجلسه ی مجمع عمومی عادی سالیانه ی کارخانه ی ….. به تاریخ ….. حساب سود و زیان و ترازنامه ی شرکت منتهی به تاریخ ….. بررسی و تصویب شد و هیئت مدیره از طرف سهام داران گروه الف آقایان ….. و ….. و از طرف سهام داران گروه ب آقایان ….. و ….. و از طرف گروه ج آقای ….. را به عنوان بازرس اصلی و آقای ….. را به عنوان حسابرس قانون مالی و مالیاتی برای سال ….. انتخاب و روزنامه ی اطلاعات را برای درج آگهی های شرکت تعیین کرد.

رئیس ثبت شهرستان


آگهی حصر و وراثت: انواع آگهی

از انواع آگهی میتوان به آگهی حصر و وراثت شاره داشت، این نوع آگهی یک فرآیند حقوقی مهم است که برای انحصار و تقسیم ارث میان وارثان متوفی انجام می‌شود.

در این فرآیند، وارثان یا نماینده‌های حقوقی آن‌ها، درخواست حصر و وراثت را تنظیم و به دادگاه ارائه می‌دهند.
 این درخواست به منظور تعیین دقیق حقوق و دارایی‌های وارثان و نحوه تقسیم آنها صورت می‌گیرد.

آگهی حصر و وراثت، به منظور اطلاع‌رسانی به عموم و اطلاع افرادی که ممکن است مورد وراثت قرار گیرند، از طریق دادگاه منتشر می‌شود.

این آگهی یکبار در یکی از روزنامه‌های پرشمارگان یا روزنامه‌های رسمی منتشر می‌شود.
این اقدام جهت اطلاع‌رسانی به هر کسی که حق بهره‌مندی از ارث متوفی را دارد، انجام می‌شود و ایشان را به حضور در دادگاه دعوت می‌کند.

در این آگهی، جزئیات مربوط به فرآیند حصر و تقسیم ارث، اطلاعات مالکیت و حقوق وارثان، و دعوت به حضور در دادگاه به‌طور دقیق ذکر می‌شوند.
آگهی حصر و وراثت اساسی برای اطمینان از اطلاع‌رسانی عادلانه و قانونی به تمامی ذینفعان در ارث‌بری محسوب می‌شود.

انواع آگهی و نمونه های آن
انواع آگهی و نمونه های آن (آگهی حصر و وراثت)

نمونه آگهی حصر و وراثت

شماره ی 14/8/72 7452
بانو زهرا عبدی شناسنامه ی 1348 تبریز مقیم تهران.
دادخواستی به خواسته ی گواهی حصر و وراثت به دادگاه بخش دو تهران تقدیم و توضیح داده که اصغر عبداللهی به شماره ی شناسنامه ی 232 تهران در تاریخ 6/10/68 در ورامین فوت کرده.
ورثه ی هنگام فوت آن مرحوم عبارت اند از متقاضی و یک پسر به نام عباس به شناسنامه ی 1248 تهران و یک دختر به نام مریم به شناسنامه ی 148 تهران که شهرت همگی عبداللهی است و غیر از نامبردگان و ورثه ی دیگری نداشته و ندارد.

پرونده در دادگاه به کلاسه ی 348 ثبت و مراتب سه بار متوالی ماهی یک مرتبه در روزنامه ی رسمی کشور و یا روزنامه ی محلّی درج می گردد تا چنانچه هر کس اعتراضی و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد خود دارد ظرف مدت سه ماه از تاریخ نشر اولین آگهی به دادگاه تقدیم دارد والا پس از سرآمدن مأت مذکو ه اعتراض یا وصیت نامه ای غیر از سرّی و رسمی ابراز شود از درجه ی اعتبار ساقط و بی اثر خواهد بود.

رئیس دادگاه بخش دو تهران


آگهی خصوصی: آنواع آگهی

آگهی خصوصی یک نوع آگهی است که از طریق پیام گذاران حقیقی صورت می‌گیرد و جنبه‌ی شخصی و انفرادی دارد.

در این نوع آگهی، افراد حقیقی پیام‌های خود را برای اطلاع‌رسانی در زمینه‌های مختلف به جامعه منتقل می‌کنند.
سود و هزینه این نوع آگهی به صورت مستقیم به فرد یا افراد پشت آن باز می‌گردد.

آگهی‌های خصوصی اغلب در بخش نیازمندی‌های روزنامه‌ها یا بخش‌های خاصی از رسانه‌ها منتشر می‌شوند.
این آگهی‌ها شامل اطلاعاتی مانند:

 1. فروش لوازم منزل
 2. مجالس ترحیم
 3. اطلاعیه‌های فوت
 4. اعلان گم شدن پول
 5. خودروها
 6. آگهی‌های شخصی
 7. فروش یا اجاره منازل
 8. و آگهی‌های مرتبط با موضوعاتی چون فروش ملک و اتومبیل می‌باشند.

این آگهی‌ها به عنوان یک وسیله مؤثر برای فردی که نیازمند اطلاع‌رسانی در زمینه‌های شخصی و تجاری خود است، عمل می‌کنند.

همچنین، آگهی‌های خصوصی می‌توانند به صورت کلی در تبلیغات فردی و کوچکترین امور روزمره یک فرد نقش داشته باشند.
این آگهی‌ها معمولاً تحت عنوان‌هایی چون:

 1. “فروش”
 2. “اجاره”
 3. “گم شده”
 4. “پیدا شده”
 5. “خدمات”
 6. و موارد مشابه در روزنامه‌ها یا پایگاه‌های آنلاین قرار می‌گیرند.

در این مقاله: مرجع دانلود 70 نمونه نامه اداری رسمی و کاربردی

نمونه ی آگهی فروش ملک

باغی مشجر به ابعاد 1800 مترمربع با چاه آب نمیه عمیق دارای بنایی به ابعاد 240 متر در سه طبقه با استخر و سونا و جکوزی و تمامی امکانات رفاهی و دیوار سنگ به طول 600 متر در منطقه ی لواسان بزرگ به فروش می رسد.
تلفن تماس …..

ممکن است برخی آگهی های خصوصی نفع شخصی نداشته باشد و تنها برای اطلاع رسانی باشد:

در تاریخ ….. مبلغی پول در حوالی خیابان ….. پیدا شده است. از صاحب آن خواهشمند است با ارائه ی نشانی و مبلغ آن با تلفن …… تماس بگیرند.


انواع آگهی عمومی

آگهی عمومی را اشخاص یا سازمان های حقوقی منتشر می کنند و هدف آن اجرای قوانین و مقررات کشوری یا سازمانی است که باید به گونه ی شایسته به آگاهی مردم برسد.

قانون در بسیاری از موارد افراد را موظف می کند از طریق مطبوعات پیام های خود را به آگاهی عموم برسانند.
آگهی ها ی مزایده، مناقصه، استخدام، حصر و وراثت، تأسیس شرکت، دعوت مجمع عمومی از این دست هستند.
(برای هریک از این آگهی ها به مدخل های آن، مراجعه کنید.)

انواع آگهی و نمونه های آن
انواع آگهی های عمومی

انواع آگهی: آگهی مزایده

در مقابل مناقصه، آگهی به فروش گذاشتن چیزی است.
در این آگهی هر یک از خریداران که قیمت بیشتر پیشنهاد کنند، آن چیز به وی فروخته می شود.
فروش کالاهای مازاد یا فرسوده در اداره ها از این طریق و طی اطلاعیه ی رسمی باید انجام گیرد.
شرایط فروش، مبلغ پیش پراخت، زمان و مکان در آگهی به روشنی ذکر می گردد.

نمونه ی آگهی مزایده

قابل توجه خریداران خودرو
سازمان ….. در نظر دارد کلیه ی خودروهای اضافه ی خود را از طریق مزایده های عمومی به فروش برساند.
داوطلبان شرکت در مزایده می توانند با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ ….. ریال به نام سازمان به حساب جاری ….. نزد بانک ….. شعبه ی ….. واریز و حداکثر تا پایان وقت اداری ….. جهتتحویل فیش و دریافت اسناد مزایده به امور بازرگانی واقع در ….. مراجعه کنند.

سازمان …..

آگهی مناقصه

یکی از انواع آگهی، آگهی مناقصه می باشد که به معنی کم کردن و در عرف اداری یعنی چیزی را به کمترین قیمت خریدن.
این نوع آگهی برای خریدهای دولتی یا واگذار طرح ها و انجام برخی خدمات به شرکت های خصوصی با کمترین بهاست.
این آگهی یک نوبت در روزنامه ی رسمی و طی چند نوبت در روزنامه های پرشمار یا هر رسانه ی دیگر به چاپ می رسد.

نمونه ی آگهی مناقصه

اجاره ی خودرو
شرکت سهامی ….. در نظر دارد برای انجام سرویس رفت و برگشت کارمندان و انجام امور جاری خود در سطح شهر ….. در سال ….. از طریق مناقصه ی عمومی تعداد ….. دستگاه سواری (پراید-پژو آردی) و ده دستگاه مینی بوس مدل ….. به بالا اجاره کند.

از کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود برای دریافت اسناد مناقصه به مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی به اداره ی خدمات شرکت واقع در ….. مراجعه نمایند.
شرکت …..

نقل قول از کتاب فرهنگواره ی نامه نگاری/ دکتر حسن ذوالفقاری

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا