آموزش نامه نگاریآموزشمهارت آموزی

کلمات مشابه با معانی متفاوت

کلماتی که به اشتباه به جای هم استفاده می شوند!

کلمات مشابه با معانی متفاوت

کلماتی که شباهت اندکی دارند و نباید به جای هم به کار برد:

آرایش: زیبایی با افزایش، به جای پیرایش: زیبایی با کاهش

احسنت: آفرین به جای احسن: نیکوتر

استیجاره: پناه خواستن به جای استجاره: اجاره دادن

استعفا: درخواست کناره گیری به جای استیفا: بازپس گرفتن

افراط: زیاده روی به جای تفریط: کوتاهی

افکار: جمع فکر به جای افگار: زخمی، نالان

بخشودن: عفو کردن به جای بخشیدن: عطا

بیرق: عَلَم به جای بیدق: پیاده

تأثر: اثر پذیرفتن به جای تحسر: افسوس

تزویج: به همسری دادن به جای ازدواج: انتخاب همسر

خزانه: مجموع اموال به جای خزینه: مخزن آب گرم

دعوی: ادعا به جای دعوا: دادخواهی

عصبانی: خشمگین به جای عصبی: فشار روانی

کاندید: ساده دل به جای کاندیدا: نامزد

گریز: چاره به جای گریز: فرار

مژده: بشارت، مژدگانی به جای انعام: برای خبر خوب

مس: دست مالیدن به جای مسح: از اعمال وضو

نفحه: بوی خوش به جای نفخه: نَفَس

بانگ: فریاد به جای بانک: بنگاه اقتصادی

بها: قیمت به جای بهاء: روشنایی

خط: موی نورسته به جای خد: گونه، رخ

ارضا: خشنود کردن به جای ارضاع: شیر دادن

شامل: اسم فاعل به جای مشمول: اسم مفعول

هست: وجود دارد (برای تأکید) به جای است: فعل ربط

محدود: اندک به جای معدود: شمرده شده

تصفیه: پاک کردن به جای تسویه: مساوی کردن

برگرفته از کتاب فرهنگواره ی نامه نگاری (دکتر حسن ذوالفقاری)

خرید محصول دوره مجازی نامه‌نگاری اداری و ادبیات رسمی

دوره مجازی نامه نگاری اداری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا