دوره های آموزشی آنلاین

پلنهای اشتراکی دوره‌ها

اشتراک رایگان

بدون هزینه

به مدت دو روز

دسترسی به کلیه دوره‌ها

غیر قابل تمدید

اشتراک برنزی

70 هزار تومان

به مدت یک ماه

دسترسی به کلیه دوره‌ها

قابل تمدید

اشتراک نقره‌ای

130 هزار تومان

به مدت دو ماه

دسترسی به کلیه دوره‌ها

قابل تمدید

اشتراک طلایی

180 هزار تومان

به مدت سه ماه

دسترسی به کلیه دوره‌ها

قابل تمدید

دکمه بازگشت به بالا