مدیریت سازمانی

اصول سازمان

6 اصل ضروری سازمان چیست؟

اصول سازمان

رعایت اصول زیر در سازمان ضروری است:

الف – اصل تفویض اختیار: در یک سازمان هیچ فردی نمی تواند همه امور، مسئولیت ها و وظایف را به تنهایی بر عهده بگیرید. به همین منظور قسمتی از اختیارات به فرد دارای صلاحیت تفویض می شود.

ب – اصل حیطه نظارت: حیطه نظارت را می توان اجرای مدیریت در یک محدوده مشخص و اعمال امور سرپرستی به تعدادی از کارکنان که مستقیماً به مقام مافوق خود گزارش می دهند، اطلاق کرد. تعداد و محدوده حیطه نظارت با توجه به کیفیت و کمیت هر وظیفه مشخص و تعیین می شود.

ج – اصل سلسه مراتب اداری: سلسله مراتب اداری، نحوه مسئولیت و روابط بین مقامات پایین تر را نسبت به مقامات بالاتر و بالعکس مشخص می کند.

د – اصل وحدت فرماندهی: یعنی پاسخگویی به یک فرد در مقابل مسئولیت های واگذار شده به وی.

ه – اصل تقسیم کار: اصل تقسیم کار بدین معنی است که در هر یک از واحدهای سازمانی چه فعالیت هایی باید انجام شود و این فعالیت ها چگونه بین آن افراد تقسیم شود و هر فرد از آن اعضا چه سهمی از فعالیت ها را بر عهده داشته باشد.

و – اصل هماهنگی فعالیت ها: برای جلوگیری از اتلاف منابع، انرژی، زمان و همچنین پیشگیری از تکرار و تناقض در اخذ تصمیمات ضروری است.

برگرفته از کتاب “منشی گری (مسئول دفتری)”، فریبا ورقائی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا