مهارت آموزی

واژگانی که بسیار شنیده اید اما املایش را نمی‌دانید!

 

ضرس قاطع: قطعی و حتمیمشغول الذمه: کسی که تعهد و دِین دارد.
ملا نقطی (ملا لغتی نادرست است)صحت آبگرم (ساعت آبگرم نادرست است)
سپاسگزاردست مریزاد: دستت درست، آفرین
پیش غازی (بند باز) و معلق بازیراجع به: درباره ی
مُصَدّع اوقات: مزاحم وقت کسی شدنکنج عزلت: گوشه نشینی، خانه نشینی
مقهور: شکست خوردهقریحه: ذوق
مُستأصل: درماندهاِلتفات: توجه کردن
اوان: زمان، هنگامعُنفُوان: اول هر چیز
زَفت: درشتزُفت: تند و بی ارزش
منصوب: نصب شده (آن مدیر به آن مقام منصوب  شد.)مَنسوب: نسبت داه شده (این جمله منسوب به سعدی است.)
مَرهون: مدیون، بدهکارمُصّر بودن: اصرار کننده، سمج
تبحر داشتن: تسلط داشتنطمأنینه: آرام گرفتن، آرامش
فِسق و فُجور: بدکاری، عیاشیسور و سات: تدارکات، ملزومات
مِتاع: کالا، مالمطاع: فرمانروا
مذاق: طعم، مزهمُتقَن: محکم، استوار
خاسته: دستاوردتشَتّت: پراکنده ساختن
حِضانت: پرستاری، نگهداریزجر: سختی ، آزار
ضجر: دلتنگی، بی قراریفراغ بال: آسوده خاطر
حاذق: ماهرضیق: تنگ، محدود (ضیق وقت)
عِجالتاً: اکنون، فعلا، فوراستَبر: بزرگ، فربه
فراغ: آسودگیفراق: جدایی – دوری
فی البداهه: در آن واحدمُزمِن: زمان برده
تهدیدخوف
هول و هراسرعب و وحشت
هل دادن:  با فشار چیزی یا کسی را افکندن – تنه زدنتساهل: ساده گرفتن و مدارا کردن،
محجور: بازداشته شده و منع کرده شدهتسامح: نوعی کنار آمدن همراه با نرمی و بزرگواری
تساهل: بخشش و بزرگواریمذموم: نکوهیده – سرزنش شده
طی کردن: پیمودنتی: نوعی وسیله نظافت
لفافه: پوششبغل: آغوش / کنار
اِنحِطاط: فرو افتادن، پست شدنتلق: ورق شفاف
برهه: روزگار، مرحله (مثال: برهه حساس کنونی)علیرغم: برخلاف میل و خواهش، به ناخواست
مصر بودن: پا فشاری کردنمسری: سرایت کننده، واگیر دار
علی الخصوص: خصوصاً، به ویژهمقال: گفتگو، گفتار، سخن
فرقون یا فرغون هر دو درست هستند. اما فرقان یا فرغان اشتباه استقر و غمزه یا غر و غمزه هر دو درست هستند.
منضبطانضباط نظمزغال و ذغال هر دو درست هستند.
علی الحسابلاشه متعفن
مشمئز کننده: نامطلوبعلاف: معطل
حوله و هوله هر دو درست هستند.عاطل و باطل
ارجحیتمغلطه کردن
ترک مراودهصحت و سقم
حادخزعبلات
ناهار و نهار هر دو درست هستند.ضایعه اسف بار
تراز و طراز هر دو درست هستند.اتراق و اطراق هر دو درست هستند.
ضد و نقیضابهت
جرأتوسایط نقلیه و وسایل نقلیه
حی و حاضرعُرضه: توانایی
غر زدنغرولندفارسی سلیس
اذهان عمومیجمله قصار
حد و حصربالفطره
طفرهاقصی نقاط جهان
غرور جریحه داررتق و فتق امور
قِسِر در رفتنذِله شدن
مَظِنِه: تعرفهغلتیدن
غرض از مزاحمتعلی الخصوص
فلاسکهال خانه
معذبوهله
اولویتراجع به موضوع
توجیهترجیح

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا