شایسته سالاری

مدیریت سازمانی

ماکس وِبر و بوروکراسی

  کارل مارکس، رابرت میشل و گیدون جوبرگ از جمله دانشمندانی هستند که بروروکراسی را با دید منفی تحیلل کرده…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا