خودکنترلی

مدیریت سازمانی

خودکنترلی در سازمان

خودکنترلی در سازمان هدفی که از خودکنترلی دنبال می شود، ایجاد حالتی درونی در فرد است که بدون کنترل یک…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا