بایگانی

آموزش نامه نگاری

آرشیو، کدگذاری و روش های طبقه بندی اسناد بایگانی

آرشیو، کدگذاری و روش های طبقه بندی اسناد بایگانی آرشیو عبارت است از هر نوع سند و مدرک اعم از…

بیشتر بخوانید »
آموزش نامه نگاری

طبقه بندی نامه های اداری

طبقه بندی نامه های اداری نامه های وارده و کنترل و طبقه بندی آنها تعریف نامه وارده نامه وارده اصطلاحاً…

بیشتر بخوانید »
مدیریت سازمانی

بایگانی و لوازم جانبی آن

بایگانی و لوازم جانبی آن تعریف بایگانی بایگانی عبارت است از طبقه­ بندی، تنظیم، نگهداری و حفاظت از اسناد و…

بیشتر بخوانید »
مدیریت سازمانی

انواع نظام بایگانی

انواع نظام بایگانی بایگانی متمرکز این شیوه معمولاً در سازمان های کوچک شکل می گیرد. عبارت است از بایگانی که…

بیشتر بخوانید »
آموزش نامه نگاری

انواع روش های اداره امور دفتری در سازمان (دبیرخانه و بایگانی)

انواع روش های اداره امور دفتری در سازمان (دبیرخانه و بایگانی) امور دفتری (گردش مکاتبات) در دبیرخانه و بایگانی مؤسسات…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا