منشی گری

مهارت آموزی

ثبت و تنظیم برنامه های کاری مدیر توسط مسئول دفتر

به پیش بینی عملیات و اجرای آن در زمان مشخص ((برنامه ریزی)) می گویند. مسئول دفتر مدیر نیز از انجام…

بیشتر بخوانید »
مدیریت سازمانی

موقعیت و اهمیت منشی در سازمان

منشی به منزله کمک بزرگ و غیرقابل انکاری برای کارفرما در تسهیل کارهای اداری است. گاه در مؤسسات بزرگ اتفاق…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا