معنی بورورکراسی

مدیریت سازمانی

بوروکراسی

  بوروکراسی مجموعه عملیاتی است که در هر سازمان رسمی نسبتاً بزرگ به منظور مستندسازی، بهسازی و نظام مند کردن…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا