روش های اداره امور دفتری

مدیریت سازمانی

انواع روش های اداره امور دفتری در سازمان (دبیرخانه و بایگانی)

امور دفتری (گردش مکاتبات) در دبیرخانه و بایگانی مؤسسات از سه روش انجام می گیرد: الف- روش متمرکز ب- روش…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا