دین در خودکنترلی

مدیریت سازمانی

خودکنترلی در سازمان

هدفی که از خودکنترلی دنبال می شود، ایجاد حالتی درونی در فرد است که بدون کنترل یک عامل خارجی، او…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا