اهمیت منشی

مدیریت سازمانی

موقعیت و اهمیت منشی در سازمان

منشی به منزله کمک بزرگ و غیرقابل انکاری برای کارفرما در تسهیل کارهای اداری است. گاه در مؤسسات بزرگ اتفاق…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا