نگارش اداری (حکیم فردوسی)

دوره نگارش اداری (حکیم فردوسی) هدف دوره های نگارش اداری دوره های نگارش اداری با هدف ارتقای مهارت نگارش مهارتجویان در انواع مکاتبات اداری (نامه نگاری، گزارش نویسی، تنظیم صورتجلسه و …) تدوین و طراحی شده است. دوره های نگارش اداری جنبه تمرینی دارند. در واقع پس از آنکه اصول هر یک از مکاتبات اداری …
دکمه بازگشت به بالا