نگارش اداری (علامه دهخدا)

دوره نگارش اداری (علامه دهخدا) هدف دوره های نگارش اداری دوره های نگارش اداری با هدف ارتقای مهارت نگارش مهارتجویان در انواع مکاتبات اداری (نامه نگاری، گزارش نویسی، تنظیم صورتجلسه و …) تدوین و طراحی شده است. دوره های نگارش اداری جنبه تمرینی دارند. در واقع پس از آنکه اصول هر یک از مکاتبات اداری …

برای شرکت در دوره یکی از اشتراک ها را تهیه نمایید.

اشتراک نیم ماهه

اشتراک یک ماهه

اشتراک دو ماهه

اشتراک سه ماهه

جزئیات همه اشتراکها
دکمه بازگشت به بالا