مدیریت سازمانی

مدیریت زمان در کار

مدیریت زمان نه تنها در انجام بیشتر کارها به فرد کمک می کند، بلکه در حذف احساس استرس و گرفتاری…

بیشتر بخوانید »

توانایی مدیریت زمان

آشنایی با مفهوم زمان راه های مختلفی برای درک ما از زمان وجود دارد. برای قرن هامردم از حرکت ماه،…

بیشتر بخوانید »

ارتباط سازمانی

مدل های ارتباطی ارتباط حضوری در این گونه ارتباط، پیام دهنده و پیام گیرنده هر دو در یک مجلس در…

بیشتر بخوانید »

اصول برقراری ارتباط

در اصول برقراری ارتباط روانشناسان و متخصصان علوم رفتاری برای ایجاد ارتباط با خصوصیات مختلف رفتاری افراد، توصیه های زیر…

بیشتر بخوانید »

فنون مذاکره در ارتباط

فنون مذاکره مجموعه ای از ترفندها و باید و نبایدهاست که به کار بستن آن ها در روند و حصول…

بیشتر بخوانید »

وظایف منشی در سازمان

مهمترین وظایف یک منشی عبارت است از: ۱- تند نویسی و یادداشت برداری از مطالبی که دیکته می شود. ۲-…

بیشتر بخوانید »

خصوصیات و ویژگی های منشی موفق

خصوصیات و ویژگی های منشی موفق ۱-وضع ظاهری مناسب: وضع ظاهری منشی اولین عاملی است که دیگران مبنای قضاوت اولیه…

بیشتر بخوانید »

مفهوم ارتباطات و موانع ارتباطی

مفهوم ارتباطات ارتباطات عبارت است از جریان ارسال اطلاعات از یک شخص به شخص دیگر و درک معانی آن توسط…

بیشتر بخوانید »

خودکنترلی در سازمان

هدفی که از خودکنترلی دنبال می شود، ایجاد حالتی درونی در فرد است که بدون کنترل یک عامل خارجی، او…

بیشتر بخوانید »

موقعیت و اهمیت منشی در سازمان

منشی به منزله کمک بزرگ و غیرقابل انکاری برای کارفرما در تسهیل کارهای اداری است. گاه در مؤسسات بزرگ اتفاق…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا