دوره های آموزشی

تهیه اشتراک
نمونه نامه انتقالی

مهارتهای نوشتاری اداری

با این دوره مهارتهای نوشتاری خود را تقویت کنید

پلنهای اشتراکی دوره‌ها

اشتراک رایگان

بدون هزینه

به مدت هفت روز

دسترسی به کلیه دوره‌ها

غیر قابل تمدید

اشتراک برنزی

۱۰۰ هزار تومان

به مدت یک ماه

دسترسی به کلیه دوره‌ها

قابل تمدید

اشتراک نقره‌ای

۲۰۰ هزار تومان

به مدت دو ماه

دسترسی به کلیه دوره‌ها

قابل تمدید

اشتراک طلایی

۳۰۰ هزار تومان

به مدت سه ماه

دسترسی به کلیه دوره‌ها

قابل تمدید

دکمه بازگشت به بالا